Pierakstīties jaunumiem

Ja vēlaties pirmais uzzināt par jaunākajām Norwex akcijām un īpašajiem piedāvājumumiem, ievadiet savu e-pastu, un mēs parūpēsimies, lai katru mēnesi Jūs savā pastkastītē saņemtu aktuālos Norwex jaunumus.
Noteikumi un nosacījumi

Trauku mazgāšanas līdzeklis 00035

4,99 € gab. In stock

00035norwex-dish-soap
00035norwex-dish-soap4a8d03bf-f98a-41f8-a1a5-97f92891c324

Trauku mazgāšanas līdzeklis bez fosfātiem, efektīvs pat ļoti cietā ūdenī. Maigs jūsu rokām un videi draudzīgs. Var izmantot arī grīdu mazgāšanai.

Tilpums: 500 ml

Satur:  Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs.,sodium salts, Alkylethersulfate, sodium salt, N,N-bis (hydroxyethyl) amid, Benzenesulfonic acid, mono-C10-14-alkyl derivs,compds.with triethanolamine

Bīstami!

Izraisa nopietnus acu bojājumus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izraisa ādas kairinājumu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar saindēšanās informācijas centru/ ārstu.