MISSIOON TEHA MUUTUST

Kodulehe ja e-poe kasutustingimused

Esmaklassilised mikrokiust ja säästvad puhastustooted

Viimati muudetud juuni 2020

Sissejuhatus

Norwex Baltic (edaspidi “Norwex”, “meie” või “me”) austab ja on pühendunud oma privaatsuse kaitsmisele järgides allpool kirjeldatud juhiseid.

See poliitika kirjeldab isikuandmete kasutamist ja nende kasutamist kodulehtel www.norwex.bizwww.norwex.ee .

Palun lugeda meie privaatsuspoliitikat, et mõista oma isiklikku teavet puudutavaid eeskirju ja tavasid ning seda, kuidas me seda käsitseme. Meie veebisaitide kasutamiseks või nendega tutvumiseks nõustute selle privaatsuspoliitikaga. See eeskiri võib muutuda ja kui jätkate veebisaitide kasutamist, nõustute selliste muutustega, seega palun jälgige eeskirja muudatusi.

  GARANTIIDEST LOOBUMINE – TOOTED

Välja arvatud eespoolses jaotises “Garantiid – tooted” sätestatud juhtudes, ÜTLEB NORWEX KÄESOLEVAGA LAHTI KÕIGIST GARANTIIDEST, OTSESTEST VÕI KAUDSETEST, KOHUSTUSLIKEST VÕI MUUDEST, SEALHULGAS, AGA MITTE AINULT, KAUBASTATAVUSE, MITTERIKKUMISE JA OTSTARBEKOHASUSE GARANTIIDEST.
TEATAVATE RIIKIDE ÕIGUSED EI LUBA KAUDSETE GARANTIIDE PIIRANGUID EGA TEATAVATE KAHJUDE VÄLISTAMIST VÕI PIIRANGUID. KUI NEID SEADUSI KOHALDATAKSE TEIE PUHUL, SIIS MÕNI VÕI KÕIK EESPOOL NIMETATUD LAHTIÜTLEMISED, VÄLISTUSED VÕI PIIRANGUD EI PRUUGI TEIE PUHUL KEHTIDA JA TEIL VÕIB OLLA TÄIENDAVAID ÕIGUSI.

Vastutuse piiramine – tooted
ÜHELGI JUHUL EI OLE NORWEX, SELLE TÜTARETTEVÕTTED, SIDUSETTEVÕTTED, LITSENTSIANDJAD, TEENUSEPAKKUJAD, TÖÖTAJAD, ESINDAJAD, AMETNIKUD JA/VÕI DIREKTORID VASTUTAVAD ÜHEGI KAHJU EEST, EI ÜHEGI ÕIGUSTEOORIA KOHASELT, MIS TULENEVAD VÕI LÄHTUVAD veebisaidi KASUTAMISEST VÕI KASUTAMISVÕIMETUSEST, SEONDUVATEST VEEBISAITIDEST, SISUST veebisaidil VÕI MUUDEL VEEBISAITIDEL VÕI veebisaidi VÕI SELLISTE TEISTE VEEBISAITIDE KAUDU OMANDATUD TEENUSTEST VÕI KAUPADEST, SEALHULGAS KAUDSETEST, JUHUSLIKEST, TULENEVATEST VÕI KARISTAVATEST KAHJUDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, ISIKUKAHJU, VALU JA KANNATUSED, EMOTSIONAALNE RASKUS, TULU MINETAMINE, KASUMI MINETAMINE, ÄRITEGEVUSE VÕI EELDAVATE SÄÄSTUDE MINETAMINE, KASUTUSE MINETAMINE, HEA TAHTE MINETAMINE, ANDMETE HÄVINEMINE VÕI MINETAMINE, MILLE PÕHJUSTASID LEPINGUVÄLINE KAHJU (KAASA ARVATUD HOOLETUS), LEPINGU RIKKUMINE VÕI MUU, ISEGI EELDATAVUSE KORRAL.
EESPOOL NIMETATU EI MÕJUTA VASTUTUST, MIDA KOHALDATAVA SEADUSE JÄRGI EI VÕIMALIK VÄLISTADA EGA PIIRATA.

Hüvitamine – tooted
Te nõustute kaitsma, hüvitama ja hoidma kahjutu Norwexi, selle sidusettevõtteid ja litsentsiandjaid ning nende vastavaid ametnikke, direktoreid, töötajaid, töövõtjaid, esindajaid, litsentsiandjaid ja tarnijaid mis tahes nõuete, kohustuste, kahjude, kohtuotsuste, auhindade, kahjumite, kulude, kulutuste või tasude eest (sealhulgas mõistlikud advokaaditasud), mis tulenevad käesolevate tingimuste rikkumisest või (i) toodete loata kasutamisest ja/või (ii) toodete kasutamisest muul viisi kui juhiste alusel, välja arvatud kindlas vastavuses käesolevate tingimustega.

Intellektuaalomandi õigused
Kogu veebisaidi sisu (sealhulgas kõik allalaadimised, teave, tarkvara, tekst, väljapanekud, kataloogid, pildid, video ja heli) ning nende kujundus, valik ja paigutus kuuluvad Norwexile või selle litsentsiandjatele ja on kaitstud Ameerika Ühendriikide, Kanada, Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste seadustega, mis käsitlevad autoriõigusi, patente, kaubamärke, ärisaladusi ja muud intellektuaalset omandit, tööstus- või varalisi õigusi.
Teil on lubatud kasutada veebisaiti isiklikel või seaduslikel ärieesmärkidel. Kui Norwex ei ole sõnaselgelt volitanud, ei tohi te kopeerida, muuta, luua tuletatud teoseid, avalikult kuvada ega esitada, uuesti avaldada, alla laadida ega talletada või edastada ühtegi materjali meie veebisaidil või veebisaiti ennast ilma Norwexi eelneva kirjaliku nõusolekuta iga juhtumi puhul.

Te ei tohi:
§ muuta sellel veebisaidil olevate materjalide paber- ega digikoopiaid; või
 § kasutada illustratsioone, fotosid, video- või helilõike ega graafikat eraldi lisatud tekstist;
 § kustutada ega muuta selliste materjalide autoriõiguse, kaubamärgi ja muid varalisi teatisi.
Kui soovite kasutada mis tahes materjali veebisaidil, mis ei ole eriomaselt ette nähtud avalikuks või turunduslikuks kasutamiseks või muuks kui eespool nimetatud, saatke oma taotlus aadressile compliance@norwex.com<mailto:compliance@norwex.com>.
Kui prindite, kopeerite, muudate, laadite alla või kasutate muul viisil veebisaidi osi, rikkudes neid tingimusi, lisaks muudele meile kättesaadavatele seaduslikele õigustele ja parandusmeetmetele, siis teie veebisaidi kasutamise õigus lõpeb kohe ja te peate meie äranägemisel tagastama või hävitama kõik enda tehtud materjalide koopiad.
Teile ei anta üle õigusi, omandiõigust ega huvisid veebisaidi või selle puhul ega veebisaidi sisu ning Norwex ja/või selle litsentsiandjad jätavad endale kõik sõnaselgelt andmata õigused. Igasugune veebisaidi kasutamine, mis pole nende tingimustega sõnaselgelt lubatud, on nende tingimuste rikkumine ning võib rikkuda autoriõiguse, kaubamärgi ja muid seadusi.

 

Alla 13 -aastased lapsed

See veebisait on mõeldud kasutamiseks vanematel inimestel kui 13-aastastele. Kui olete alla 13-aastane, lahkuge sellelt veebisaidilt. Juhul, kui leiame, et kogusime alla 13-aastase lapse isikuandmeid ilma vanemate nõusolekuta, kustutame selle teabe.

Teabe kogumine

Me kogume mitut liiki teavet kasutajate kohta meie kodulehel, sealhulgas: teave, mille meile ise annate, samuti teave, mida me veebis liikudes võtame (asukohaandmed, IP-aadressid jne); samuti teave, mille me saame kolmandatelt osapooltelt (näiteks meie äripartnerid).

Teie poolt edastatud teave

Võime koguda ja kasutada teavet, mida meile annate:

 • Teave, mille saame kui  täidate vormid meie kodulehel:  sünniaeg ja -koht,  pangakonto number, maksekaardi number (nt krediitkaart, deebetkaart, jne), isikukood, asukoht, telefoninumber, e-posti aadress, aadress, nimi, eesnimi ja muud andmed, kui registreerute meie kodulehe kasutajaks ;  
 • Teave, mille esitate kui osalete konkurssidel ja reklaamsündmustel;
 • Teave, mida annate probleemide puhul kodulehel;
 • Kirjavahetus ( sh e-posti aadressid) kui võtate meiega ühendust;
 • Teie vastused küsitlustele, mida me võime paluda teil uuringute eesmärgil täita, kuigi te ei pea neile tingimata vastama.
 • Lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti.

 Teabe kasutamine

Me kasutame kogutud teavet, sealhulgas isikuandmeid järgmistel viisidel

 • Anda teile teavet toodete ja teenuste kohta ;
 • Oma kohustuste täitmiseks töödelda ja kasutada teavet, mis tulenevad mistahes meie ja teie vahel sõlmitud lepingutest. 
 • Teatame meie teenuste muudatustest;
 • Turunduse ja reklaami eesmärgil;

Me võime teie teavet kasutada või lubada hoolikalt valitud kolmandatel osapooltel kasutada teie teavet, et teiega ühendust võtta nende kaupade ja teenuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda, kui olete nõustunud selliste tingimustega. Kui te ei taha, et me kasutame teie andmeid sellisel viis, et anda teavet kolmandatele isikutele turustamise eesmärgil, siis võtke meiega ühendust.

Sõltuvalt sellest, kas olete oma nõusoleku andnud, võime me kasutada andmeid või lubada valitud kolmandatel isikutel andmeid kasutada, et pakkuda teile teavet kaupade ja teenuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda, ja võtta ühendust e-posti või telefoniga.

Tehnoloogia kasutamine

Nagu enamik veebiteenuse pakkujaid, kogume teavet veebisaidi külastuste kohta. Me kogume vabalt saadaval olevat teavet – teavet interneti ühenduse kohta, sealhulgas teie IP-aadressi, operatsioonisüsteemi ja brauseri tüüpi, eesmärgiga parandada nende süsteemi haldamist ja turunduseesmärke.

IP aadress

Kui kohaliku seaduse järgi käsitletakse IP-aadresse isikuandmetena, siis me austame seda.

Veebiserver

Lihtsalt külastades meie veebilehte, siis ei jäta te mingit isiklikku teavet.

Kolmandate osapoolte reklaamijad

Meil pole kontrolli kolmanda osapoole reklaamija tehnoloogiate üle. Kui teil on reklaamimise kohta mingeid küsimusi, võtke ühendust vastutava reklaamijaga isiklikult.

Kasutajate teave

Te olete vastutav veebisaidil, mis tahes teabe (sealhulgas isikuandmete) avaldamise eest, kus see on nähtav teistele veebilehe kasutajatele või saadate seda teistele veebilehe kasutajad.

Teie teabe avalikustamine

Me võime avaldada isiklikku teavet, mida pakkuda selle veebisaidi kaudu kolmandatele isikutele:

 • Meie grupi ettevõtted (nt. meie firma ning tema tütar -ja sidusettevõtted);
 • Ettevõtted, mis toetavad meie äri, nagu veebi teenuste ja -analüütika pakkujad, e-posti teenuse pakkujad.

 Teie isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele:

 • Vastavalt kohtu korraldusele või muule juriidilisele kohustusele;
 • Norwex  kaitseb klientide õigusi, vara ja turvalisust. Kaitse hõlmab teabevahetust pettustevastase võitluse ja krediidiriski maandamisega tegelevate ettevõtete ja organisatsioonidega.
 • Püüame anda teile valiku isikuandmete kohta, mida annate meile. Oleme loonud mehhanisme, mis võimaldavad teil sellist teavet kontrollida.

Küpsised

Küpsised on teie brauseril või kõvakettale arvutisse salvestatud väikesed failid. Kasutamise kohta küpsiseid aitab meil parandada meie kodulehel ja pakkuda paremat ja personaalset teenindust, mis võimaldab meil hinnata meie publik suuruse ja kasutamise mustrid, salvestada teavet oma eelistusi nii, et saame pakkuda meie saidi vastavalt oma individuaalsetele huvidele, kiirendada otsimine ja tunnustamine

Küpsised on teie brauseril või kõvakettale arvutisse salvestatud väikesed failid. Küpsiste kasutamine aitab meil täiustada meie veebisaite ja pakkuda paremat ja personaalsemat teenindust, mis võimaldab meil hinnata meie vaatajaskonna suurust ja kasutamise mustreid, säilitada teavet oma eelistuste kohta, et saaksime oma veebisaite vastavalt huvidele kohandada, kiirendada otsinguid ja tuvastusi, kui meie veebisaidile tagasi pöördute.

Meie veebisaidid kasutavad küpsiseid, et eristada teid meie veebisaitide teistest kasutajatest. See aitab meil pakkuda teile veebilehtede paremat ja kiiremat sirvimist meie kodulehel ja võimaldab ka parandusi teha. Saate seadistada oma arvuti küpsistest keelduma või teid nendest hoiatama. Kui keeldute küpsisiest, siis pidage meeles, et mõni meie kodulehe osa võib olla kättesaamatu või ei tööta korralikult.

Kui registreerite või jätkate meie veebisaitide kasutamist, nõustute meie küpsiste kasutamisega.

Norwexi pakkumised meili teel

Kui te ei soovi oma e-posti aadressi, mida kasutatakse reklaami eesmärgil Norwexis, saate loobuda  e-posti teel estonia@norwex.no

 

Isiklik reklaam

 

Kui te ei soovi, et me kasutame teie isikuandmeid või lubame seda kolmandatele isikutele koguda, teavitage meid sellest e-posti teel estonia@norwex.com

Teie õigused

Meie kodulehel võib aeg-ajalt sisaldada linke veebisaitidele meie partnerite võrgus. Kui järgite linki mõnele neist veebisaitidest, pidage meeles, et neil veebisaitidel on oma privaatsuseeskirjad ja me ei võta selle poliitika eest mingit vastutust ega kohustust. Enne isikuandmete edastamist nendele veebisaitidele tutvuge nende eeskirjadega.

Juurdepääs teabele

Võite vaadat, muuta, värskendada või kustutada edastatud isiklikke andmeid, pöördudes meie poole või kasutades veebisaidil pakutavaid võimalusi. Me rakendame taotletud muudatused niipea kui võimalik, kuid seda teavet pole alati võimalik saidilt täielikult kustutada. Teie juurdepääs saidile võib vajadusel ka piirata.

Isikuandmete hoidmine

Me võtame kasutusele kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et teie andmeid töödeldakse turvaliselt ja kooskõlas selle privaatsuspoliitikaga. Kogu teie edastatav teave salvestatakse turvalistesse serveritesse.

Andmete turvalisus

Rakendame meetmeid, mis kaitsevad teie isikuandmeid juhusliku kaotsimineku, volitamata juurdepääsu, kasutamise, muutmise ja avalikustamise eest. Kogu meie pakutav teave salvestatakse turvalistes serverites. Kõik meie veebisaitidel tehtud maksetehingud krüpteeritakse SSL-tehnoloogia abil

Teie teabe usaldusväärsus sõltub ka teist. Soovitame veebisaitide teabe jagamisel olla ettevaatlik

Kahjuks pole teabe edastamine Internetis lõpuni täiesti turvaline. Kuigi me teeme kõik endast oleneva, et teie isiklikke andmeid kaitsta, ei saa me tagada meie veebisaidilt saadetud isikuandmete turvalisust; iga edastamine on omal vastutusel. Kui oleme oma andmed kätte saanud, kasutame volitamata juurdepääsu tõkestamiseks rangeid menetlusi ja turvameetmeid.

Muudatused privaatsuspoliitikas

See eeskiri võib muutuda ja kui jätkate veebisaitide kasutamist, nõustute selliste muutustega, seega palun kontrollige seda eeskirja võimalike värskenduste kohta.

Kuupäev, mil see privaatsuspoliitika viimati läbi vaadatud, on lehe ülaosas.

Kontaktandmed

Kontaktandmed: Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi või ebakindlust, võtke meiega ühendust:

E-post: estonia@norwex.com
 
SIA Norwex Baltic Eesti filiaal
Teguri 30, Tartu 50107

Tel. 734 6003

 

Vaidluste lahendamine EL maades

Kui kaebust või vaidlust ei saa lahendada, on Norwex nõustunud tegema koostööd ELi andmekaitseasutustega ja osaleb ELi andmekaitseasutuste vaidluste lahendamise töörühma moodustamises.

Täname, et võtsite aega, et tutvuda meie privaatsuspoliitikaga!