Sveiki atvykę į „Norwex“ interneto svetainę! „Norwex“ interneto svetainėje, taip pat jos turiniui, atsisiųstai informacijai, gaminiams ar paslaugoms, siūlomoms interneto svetainėje, taikomos toliau nurodytos sąlygos ir visi kiti su ja susiję susitarimai, politika ir dokumentai (toliau – „Sąlygos“) bei įvairaus pobūdžio pirkimai, vykdyti naudojantis šia interneto svetaine. 

Prieš pradėdami naudotis „Norwex“ interneto svetaine, prašome perskaityti šias taisykles.

Naudodamiesi šia interneto svetaine ir joje pirkdami, Jūs sutinkate laikytis visų šioje interneto svetainėje nurodytų sąlygų. 

Jei visiškai ar iš dalies nesutinkate su šiomis sąlygomis arba privatumo politika, Jūs turite išeiti iš šios interneto svetainės ir susilaikyti nuo bet kokių pirkimo veiksmų šioje interneto svetainėje.

Sąlygų pakeitimai

„Norwex“ pasilieka teisę savo nuožiūra iš naujo persvarstyti ir atnaujinti šias nuostatas. Todėl Jums būtina laikas nuo laiko patikrinti šios interneto svetainės turinį, kad susipažintumėte su visais pakeitimais, kurie Jums aktualūs. 

Jei naudojatės šia interneto svetaine ir joje užsisakote gaminius, vadinasi, Jūs sutinkate su visomis šioje interneto svetainėje nurodytomis sąlygomis.  

Prieiga prie interneto svetainės

„Norwex“ interneto svetainė skirta naudotis asmenims, kurie yra vyresni nei 13 metų.  

Jei esate jaunesni nei 13 metų, prašome palikti šią interneto svetainę.

Galimybė pirkti šioje interneto svetainėje – tik 18 metų sulaukusiems asmenims.

Jūs prisiimate visą atsakomybę, jei leidžiate naudotis šia interneto svetaine savo nepilnamečiams vaikams ar vaikams, kuriuos oficialiai globojate. „Norwex“ interneto svetainėje nepilnamečiams neteikiama jokia informacija ir neparduodami šios kompanijos gaminiai. 

Prieiga prie „Norwex“ interneto svetainės yra ribota, nes kompanija turi teisę savo nuožiūra ir be išankstinio perspėjimo atšaukti arba iš dalies pakeisti bet kokius gaminius ir / ar paslaugas, kurias siūlo šioje interneto svetainėje. Kompanija neatsako, jei dėl tam tikrų priežasčių visos ar dalies informacijos tam tikru laikotarpiu interneto svetainėje nėra. Kartas nuo karto galima ribota prieiga prie visos ar dalies informacijos interneto svetainėje. 

Jūs atsakingi už tai, kad visi asmenys, kurie lankosi šioje interneto svetainėje naudodamiesi Jūsų interneto ryšiu, būtų informuoti apie šias sąlygas ir jų laikytųsi. 

Slaptažodžiai, apsauga

Norėdami pasiekti interneto svetainę per turimus (siūlomus) išteklius arba įsigyti gaminių, Jums gali tekti pateikti savo registracijos duomenis ar kitą informaciją. Jūs turite įsitikinti, kad visa informacija, kurią pateikiate šioje interneto svetainėje, yra teisinga, naujausia ir išsami. 

Jei išsirinksite patys arba Jums bus suteiktas vartotojo vardas, slaptažodis ar kita informacija, kaip dalis mūsų saugumo procedūros, Jūs turite užtikrinti šios informacijos konfidencialumą – negalite jos atskleisti trečiosioms šalims. Jūs įsipareigojate nedelsdami pranešti „Norwex“ apie bet kokį neleistiną naudojimąsi Jūsų vartotojo vardu ir slaptažodžiu ar bet kokiu kitu saugumo pažeidimu ir užtikrinti, kad kiekvienos sesijos pabaigoje Jūs atsijungsite nuo savo paskyros. Naudodami savo paskyrą viešajame arba bendrai naudojamame kompiuteryje Jūs turite būti ypač atsargūs, kad kiti negalėtų peržiūrėti ar kopijuoti Jūsų slaptažodžio ir kitos asmeninės informacijos.

Kompanija turi teisę užblokuoti bet kurio vartotojo vardą ar slaptažodį, jei, kompanijos nuomone, Jūs nesilaikėte šių sąlygų nuostatų.

Elektroninio pirkimo taisyklės

Šios sąlygos taikytinos visoms pirkimo procedūroms, vykstančioms šioje interneto svetainėje.

Kaip pateikti užsakymą šioje interneto svetainėje?

Užsakę prekių, Jūs el. paštu gausite patvirtinimo laišką, kad Jūsų užsakymas gautas („Užsakymo patvirtinimas“). Visi užsakymai apdorojami ir patvirtinami išsiunčiant žinutę el. paštu, kuri patvirtina, kad užsakymas jau atliktas („Siuntos patvirtinimas“). 

Kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu anuliuoti Jūsų užsakymą, jeigu: 1) nurodytos akivaizdžiai klaidingos kainos; 2) prekių nebėra sandėlyje.

Kainų ir prekių prieinamumas

Prekių kainos, aprašymai ir jų prieinamumas interneto svetainėje gali keistis be išankstinio įspėjimo. Klaidos bus ištaisytos iš karto, vos tik jas nustačius.

Prekės, kurių nebėra sandėlyje

Kartais gali būti situacijų, kai manoma, kad Jūsų užsakymas priimtas, tačiau vienos ar kelių užsakytų prekių nebėra sandėlyje. Tokiu atveju užsakymas bus koreguojamas bendru sutarimu arba panaikinamas, jei bendras susitarimas nerastas.

Iš asortimento išimamos prekės (prekės, kurių gamyba nutraukiama)

Labai retais atvejais gali būti, kad Jūsų užsakymas priimtas, tačiau užsakytos prekės nebėra sandėlyje ir prekė išimta iš „Norwex“ prekių asortimento. Tokiu atveju užsakymas bus koreguojamas bendru sutarimu arba panaikinamas, jei bendras susitarimas nerastas. 

Užsakymai ir pristatymas

Siunčiame tik registruotas siuntas. Apmokėjus sąskaitą faktūrą, siuntos pristatomos per 2–3 darbo dienas.

Išimtys taikomos tik registruotiems nepriklausomiems klientams, su kuriais sudaryta sutartis, jų kredito istorija teigiama. Šie klientai turi galimybę gauti prekių be išankstinio apmokėjimo jau kitą darbo dieną.

Atkreipkite dėmesį: prekės pristatomos Jūsų nurodytu adresu. Jei siunta jau išsiųsta, pakeisti adresą įmanoma, bet tik už papildomą mokestį.

Tarptautinių siuntų pristatymas

Jei Jūsų užsisakytus gaminius reikia išsiųsti už Lietuvos ribų, Jūs patys apmokate tarptautines siuntimo išlaidas. Jūsų tarptautiniam užsakymui gali būti taikomi importo ar kiti papildomi mokesčiai. Atkreipkite dėmesį: „Norwex“ nekontroliuoja šių mokesčių, todėl negali numatyti siuntimo išlaidų. Jūs atsakote už visus importo muitus ir mokesčius. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinę muitinės tarnybą. 

Jūs privalote laikytis tos šalies, kurioje įsikūręs „Norwex“ biuras, įstatymų ir taisyklių. „Norwex“ neatsako už tokių siuntų įsipareigojimo neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. 

Nepristatytos siuntos

Kai kuriais atvejais užsakytos prekės gali būti grąžinamos į „Norwex“ sandėlį, jei vežėjas negali rasti siuntėjo pagal nurodytą pristatymo adresą (pvz.: neteisingai nurodytas adresas, gavėjas tuo adresu nerastas ir pan.). Tokiu atveju „Norwex“ pakartotinai pristatys siuntą, tačiau atkreipkite dėmesį, kad Jūs turėsite sumokėti už šį pakartotinį pristatymą, padengdami pirmojo pristatymo metu patirtus nuostolius.

Grąžinimo politika

Jei Jūs dėl tam tikrų priežasčių esate nepatenkintas bet kuriuo įsigytu „Norwex“ gaminiu, Jūs arba Jūsų „Norwex“ konsultantas gali grąžinti nepanaudotas, nesugadintas prekes į „Norwex“ biurą per 14 (keturiolika) dienų nuo jų įsigijimo dienos kartu su gautomis dovanomis (jei tokių buvo). Prekė keičiama į lygiavertį gaminį. Tačiau Jūs patys turite padengti grąžinimo išlaidas.

Norėdami atšaukti užsakymą arba nutraukti sutartį, susisiekite su „Norwex“ biuru. Užsakymas atšaukiamas ar sutartis nutraukiama tą pačią dieną, kai tik gaunama Jūsų paraiška.

Nuostolio rizika

Įsigijus prekes „Norwex“ interneto svetainėje, pasirašoma prekių vežimo sutartis. Vadinasi, Jūs, priimdami siuntą, turite įsitikinti, kad vežėjas Jums perduoda visas Jūsų užsakytas ir apmokėtas prekes.

Prekių išėmimas

„Norwex“ pasilieka teisę iš šios interneto svetainės išimti bet kurią prekę ir / arba ištrinti ar koreguoti šios interneto svetainės turinį bet kuriuo metu. Nors kompanija siekia paruošti ir išsiųsti visus užsakymus, tačiau gali susiklostyti tokios aplinkybės, kai užsakymai negali būti įvykdyti. Tokiu atveju „Norwex“ pasilieka teisę savo nuožiūra atšaukti užsakymą. 

Garantija

Garantija suteikiama pagal įstatymus. Garantija negalioja, jei gaminys naudojamas nesilaikant jo naudojimo instrukcijos.

Autorių teisės ir prekių ženklai

„Norwex“ interneto svetainės turinys (atsisiuntimai, programinė įranga, tekstai, rodiniai, katalogai, vaizdai, vaizdo ir garso įrašai) yra kompanijos intelektinė nuosavybė, kuri saugoma remiantis Jungtinių Valstijų, Kanados, Europos Sąjungos ir tarptautinių autorių teisių įstatymais, patentais, prekiniais ženklais, komercinėmis paslaptimis, intelektine nuosavybe, pramonine ar nuosavybės teisėmis.

Jūs galite naudotis šia interneto svetaine asmeniniais ar verslo tikslais. Tačiau Jūs negalite kopijuoti, keisti, viešai skelbti ar kitaip naudoti informacijos, skelbiamos šioje interneto svetainėje, be raštiško „Norwex“ sutikimo.

 „Norwex“ prekių ženklai

„Norwex“ pavadinimas, prekių ženklai, „Norwex“ logotipas ir visi, su kompanija susiję pavadinimai bei logotipai, prekių ir paslaugų pavadinimai ir šūkiai yra „Norwex“ prekių ženklai. Jūs negalite jų naudoti be raštiško „Norwex“ leidimo. 

Šia interneto svetaine Jūs galite naudotis tik teisėtais tikslais ir laikydamiesi šių sąlygų. 

Jūsų nurodytas el. pašto adresas bus vertinamas kaip sutikimas gauti informaciją iš „Norwex“ elektroniniu būdu. 

Gaminių aprašymai yra informatyvūs, tačiau „Norwex“ negarantuoja, kad gaminys patenkins Jūsų poreikius bei lūkesčius!

Jūs prisiimate visą atsakomybę už naudojimąsi šia interneto svetaine. „Norwex“ turi teisę bet kuriu metu apriboti ar blokuoti prieigą prie šios interneto svetainės.

„Norwex“ negarantuoja, kad ši interneto svetainė Jums bus nuolat prieinama ar turėsite neribotą prieigą prie šios interneto svetainės. Šioje interneto svetainėje pateikiama bendrojo pobūdžio informacija. „Norwex“ negarantuoja, kad iš šios interneto svetainės atsisiųstuose failuose nėra virusų ar kitų kenkėjiškų programų. „Norwex“ neprisiima atsakomybės už Jūsų patirtą žalą ar nuostolius naudojantis šia interneto svetaine.  

Atsakomybės apribojimas. Gaminiai

JOKIU ATVEJU „NORWEX“, JOS PAVALDŽIOSIOS ĮMONĖS, DUKTERINĖS ĮMONĖS, LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI, PASLAUGŲ TEIKĖJAI, DARBUOTOJAI, AGENTAI, PAREIGŪNAI IR (ARBA) DIREKTORIAI NEBUS ATSAKINGI DĖL JOKIOS ŽALOS ATLYGINIMO, PAGAL JOKIĄ TEISINĘ TEORIJĄ, ATSIRANDANČIOS DĖL TO, KAD JŪS NAUDOSITE AR NESUGEBĖSITE NAUDOTI TINKLALAPIO, BET KOKIŲ SU JUO SUSIETŲ TINKLALAPIŲ, BET KOKIO TURINIO, ESANČIO TINKLALAPYJE AR KITOSE TOKIOSE INTERNETO SVETAINĖSE AR BET KOKIAS PASLAUGAS AR DAIKTUS, GAUNAMUS IŠ ŠIOS SVETAINĖS AR TOKIŲ KITŲ SVETAINIŲ, ĮSKAITANT TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, ATSITIKTINĘ, IŠVESTINĘ AR BAUDŽIAMĄJĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, ASMENS SUŽALOJIMĄ, SKAUSMĄ IR KANČIAS, EMOCINĘ KANČIĄ, PAJAMŲ PRARADIMĄ, PELNO PRARADIMĄ, VERSLO AR NUMATYTOS EKONOMIJOS PRARADIMĄ, NAUDOJIMO PRARADIMĄ, GEROS REPUTACIJOS PRARADIMĄ, DUOMENŲ PRARADIMĄ AR SUGADINIMĄ NESVARBU, AR JUOS SUKĖLĖ DELIKTAS (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ), SUTARTIES PAŽEIDIMAS AR KITKAS, NET JEI TAI GALIMA NUMATYTI.

AUKŠČIAU IŠDĖSTYTOS APLINKYBĖS NETURI ĮTAKOS JOKIAI ATSAKOMYBEI, KURIOS NEGALIMA ATMESTI AR APRIBOTI PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS.

Žalos atlyginimas. Gaminiai

Jūs sutinkate ginti, atlyginti žalą ir neleisti patirti „Norwex“, jos filialams ir licencijų išdavėjams bei jų atitinkamiems pareigūnams, direktoriams, darbuotojams, rangovams, agentams, licencijų išdavėjams ir tiekėjams bet kokių pretenzijų, įsipareigojimų, žalos, nuosprendžių, nutarčių, nuostolių, išlaidų, kaštų arba mokesčių (įskaitant pagrįstus advokatų honorarus), atsirandančių jums pažeidus šias sąlygas arba dėl (i) neteisėto Gaminių naudojimo ir (arba) (ii) Gaminių naudojimo kitaip, nei nurodyta instrukcijose, išskyrus tuos atvejus, kai tai aiškiai leidžiama šiose sąlygose.

Intelektinės nuosavybės teisės

Visas svetainės turinys (įskaitant visus atsisiuntimus, informaciją, programinę įrangą, tekstą, eksponatus, katalogus, nuotraukas, ​​vaizdo ir garso įrašus) ir jos dizainas, jo pasirinkimas ir išdėstymas priklauso „Norwex“ ar jos licencijos išdavėjams ir yra saugomas Jungtinių Valstijų, Kanados, Europos Sąjungos ir tarptautiniais įstatymais, susijusiais su autorių teisėmis, patentais, prekių ženklais, komercinėmis paslaptimis ir kita intelektine nuosavybe, pramoninėmis ar nuosavybės teisėmis.

Jums leidžiama naudoti svetainę asmeniniais ar teisėtais verslo tikslais. Be išankstinio rašytinio „Norwex“ sutikimo jums negalima kopijuoti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių, viešai demonstruoti ar vykdyti, viešai skelbti, atsisiųsti ar saugoti ar perduoti bet kokios medžiagos, esančios mūsų svetainėje, nei pačios svetainės, kiekvienu atveju negavus išankstinio raštiško „Norwex“ sutikimo.

Jums negalima:

– modifikuoti jokios medžiagos, kurią galima rasti šioje svetainėje, popierine ar skaitmenine kopijomis;

– naudoti iliustracijas, nuotraukas, vaizdo ar garso įrašus ar bet kurią grafiką atskirai nuo pridedamo teksto;

– ištrinti arba pakeisti bet kokius autorių teisių, prekės ženklų ir kitus nuosavybės teises nurodančius ženklus, esančius ant tokios medžiagos.

Jei norite pasinaudoti bet kokia interneto svetainėje esančia medžiaga, kuri nėra specialiai skirta viešosioms ar rinkodaros reikmėms ar kuri nėra aukščiau aprašyta, prašome kreiptis su savo užklausa adresu: compliance@norwex.com <mailto:compliance@norwex.com>.

Jei atsispausdinsite, nukopijuosite, modifikuosite, atsisiųsite ar kitaip panaudosite bet kurią svetainės dalį, pažeisdami šias Sąlygas, papildomai prie kitų mūsų turimų teisių ir jų gynimo būdų, jūsų teisė naudotis svetaine nedelsiant nustos galioti ir jūs privalėsite mūsų nuožiūra, grąžinti arba sunaikinti visas jūsų pasidarytas medžiagos kopijas.

Jokios teisės, nuosavybė ar interesai į svetainę ar jos turinį jums neperduodamos, o visas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos, pasilieka „Norwex“ ir (arba) jos licencijos davėjai. Bet koks interneto svetainės naudojimas, kurio aiškiai neleidžia šios sąlygos, yra šių sąlygų pažeidimas ir taip pat gali pažeisti autorių teisių, prekės ženklų ir kitus įstatymus.

Dėkojame, kad lankotės „Norwex” interneto svetainėje.

Mūsų kontaktai. Susisiekite su mumis, jei turite papildomų klausimų ar kyla neaiškumų.

Elektroninis paštas: info@norwex.lt

RAB NORWEX BALTIC filialas
Varpo g. 34, LT-76241 Šiauliai, Lietuva
Tel. +370 41 420 540; Mob. +370 670 278 43; +370 683 10036