Vietnes un veikala lietošanas noteikumi

Esiet sveicināti Norwex mājaslapā.  Sekojošie noteikumi un nosacījumi, kopā ar jebkuriem citiem līgumiem,  politiku un dokumentiem, kas uz tiem atsaucas (turpmāk saukti par “Noteikumiem”), attiecas uz jūsu Norwex mājaslapas, ieskaitot tās saturu, lejuplādes, funkcionalitātes, mājaslapā vai caur mājaslapu piedāvāto produktu un pakalpojumu lietošanu, kā arī attiecas uz jebkuriem pirkumiem, kas veikti izmantojot šo tīmekļa vietni.

Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šiem noteikumiem pirms jūs sākat izmantot šo tīmekļa vietni.

Izmantojot tīmekļa vietni un veicot pirkumus, jūs pieņemat un piekrītat ievērot visus šajā tīmeklī minētos Noteikumus.

Ja jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem vai konfidencialitātes politikai, pilnībā vai daļēji, jums jāiziet no mājas lapas un jāatturās no jebkādu pasūtījumu  iegādes izmantojot šo mājaslapu.

Izmaiņas Noteikumos

Norwex patur tiesības pēc saviem ieskatiem pārskatīt un atjaunināt šos noteikumus. Jums ir jāpārbauda šī lapa laiku pa laikam, lai iepazītos ar visām izmaiņām, kas Jums ir saistošas. 

Ja turpināsiet lietot mājaslapu vai pasūtīt produktus, tas nozīmēs, ka pieņemat un piekrītat visiem šajā mājaslapā minētajiem noteikumiem.

Piekļuve mājaslapai

Šī mājas lapa ir paredzēta lietošanai personām, kas saniegušas 13 gadu vecumu. Ja esat jaunāks par 13 gadiem, lūdzu, pamest šo tīmekļa vietni.

Pirkumi ir atļauti tikai personām, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu.

Ja jūs ļaujat saviem nepilngadīgajiem bērniem , vai bērniem, kuriem Jūs esat juridiskais aizbildnis piekļūt šai tīmekļa vietnei, jūs uzņematies visu atbildību.

Šī mājaslapa nav paredzēta, lai sniegtu jebkādu informāciju vai pārdotu produktus nepilngadīgām personām.

Piekļuve mājas lapai ir atļauta uz laiku, un mēs paturam tiesības pēc saviem uzskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma atsaukt vai grozīt jebkādus produktus un/vai pakalpojumus, ko piedāvājam šajā mājas lapā. Mēs neuzņemamies atbildību, ja kāda iemesla dēļ visa vai daļa no mājas lapā ievietotās informācijas uz laiku vai kādā periodā nav pieejama. Laiku pa laikam mēs varam ierobežot piekļuvi visai vai daļai no mājas lapā ievietotās informācijas.

Jūs esat atbildīgs par to, lai visas personas, kas piekļūst šai mājas lapai, izmantojot jūsu interneta pieslēgumu, ir informētas un ievēro šos Noteikumus.  

Paroles, drošība

Lai piekļūtu mājas lapai vai resursiem, ko tā piedāvā, vai, lai veiktu pirkumu, Jums var tikt pieprasīti jūsu reģistrācijas dati vai cita informācija. Jums jāpārliecinās, ka visa informācija, ko sniedzat mājas lapā ir pareiza, aktuāla un pilnīga. 

Ja pats izvēlaties, vai jums tiek nodrošināts lietotāja vārds, parole vai cita veida informācija kā daļa no mūsu drošības procedūras, jums jānodrošina šai informācijai  konfidencialitāte, un jūs to nedrīkstat izpaust trešajām personām. Jūs apņematies nekavējoties informēt Norwex par jebkuru neatļautu jūsu lietotāja vārdu un paroles izmantošanu vai jebkādu citu drošības pārkāpumu, un nodrošināt, ka jūs izejat no sava konta katras sesijas beigās. Jums jāizmanto īpaša piesardzība izmantojot savu kontu publiskajā vai koplietošanas datorā, lai citi nevar apskatīt vai nokopēt jūsu paroli vai citu personisko informāciju.

Mums ir tiesības atspējot jebkuru lietotāja vārdu vai paroli, ja, mūsuprāt, Jums nav izdevies ievērot kādu no šo Noteikumu nosacījumiem.

E- iepirkšanās noteikumi

Šādas klauzulas attiecas uz visiem pirkumiem, kas veikti, izmantojot tīmekļa vietni.

Kā veikt pasūtījumu, izmantojot tīmekļa vietni.

Pēc pasūtījuma, jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu, ka esam saņēmuši Jūsu pasūtījumu (“Pasūtījuma apstiprināšana”).  Visi pasūtījumi tiek apstrādāti un  apstiprināti izsūtot e-pasta ziņojumu, kas apstiprina pasūtījuma nokomplektēšanu (“sūtījuma apstiprināšana”). 

Mēs paturam tiesības anulēt / atcelt pasūtījumu jebkurā laikā, ja ir notikusi acīmredzama kļūda cenu norādē un ja produkts vairs nav mūsu noliktavā.

Cena un preču pieejamība

Preču cenas, apraksti, kā arī pieejamība tīmekļa vietnē var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Kļūdas tiks izlabotas pēc to atklāšanas. 

Preces, kas vairs nav noliktavā

Dažreiz ir iespējamas situācijas, kad tiek pieņemts jūsu pasūtījums, bet kāda no pasūtījumā iekļautajām precēm vairs nav pieejama. Tādā gadījumā, pasūtījums tiek koriģēts abpusēji vienojoties, vai anulēts, ja vienošanās nav panākta.

Izejošās preces (preces, kuru ražošana ir pārtraukta)

Ļoti retos gadījumos var tikt pieņemts pasūtījums, kurā iekļauta prece, kura nav pieejama un izņemta no Norwex preču klāsta. Tādā gadījumā, pasūtījums tiek koriģēts abpusēji vienojoties, vai anulēts, ja vienošanās nav panākta.

Sūtījumi un piegāde

Sūtījumi var tikt nosūtīti tikai uz reģistrētām adresēm. Piegāde notiek 2-3 darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas. 

Izņēmums ir reģistrēti patstāvīgie klienti ar pozitīvu kredītvēsturi, ar kuriem ir noslēgts līgums. Šiem klientiem ir iespēja saņemt preces ar pēcapmaksu jau nākošajā darba dienā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka piegāde notiek uz norādīto adresi. Adrese maiņa, kad paka jau izsūtīta – ir iespējama, bet par papildus samaksu.

Starptautisko sūtījumu piegāde

Ja jūsu pasūtītajiem produktiem jāpiemēro starptautiskā piegāde, piegādes izdevumus sedzat pats. Jūsu pasūtījumam var piemērot  ievedmuitas nodokļu un citus papildus maksājumus, kas tiek piemēroti, kad piegāde sasniedz minēto galamērķi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums nav nekādas kontroles pār šiem maksājumiem, un mēs nevaram paredzēt to summu. Jūs pats būsiet atbildīgs par visām  importa nodevām un nodokļiem. Lūdzu, sazinieties ar savu vietējo muitas iestāde, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Jums ir jāievēro visi tās valsts likumi un noteikumi uz kuru paredzēts sūtīt Norwex preces.  Norwex nenes atbildību par šādu sūtījumu likumu, noteikumu neievērošanu.

Nepiegādātie pasūtījumi

Dažos gadījumos pasūtījums var tikt atgriezts uz Norwex adresi, ja pārvadātājs nespēj piegādāt pasūtījumu uz norādīto piegādes adresi (nepareizi norādīta adrese, saņēmējs nav sastopams adresē).  Šādos gadījumos,  pēc jūsu pieprasījuma, Norwex mēģinās veikt atkārtotu piegādi. Ņemiet vērā, ka jums būs jāmaksā par atkārtotu piegādi un jāsedz pirmās piegādes zaudējumi.

Preču atgriešanas politika

Ja kāda iemesla dēļ Jūs neesat pilnībā apmierināts ar kādu no Norwex precēm, Jūs pats vai Norwex konsultants var atgriezt neizmantotās preces Norwex birojā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču iegādes datuma kopā ar bonusiem (ja tādi ir saņemti), uzrādot rēķinu par iegādāto preci. Prece tiek apmainīta pret līdzvērtīgu preci. Atgriešanas izdevumi Jums jāsedz pašam. 

Lai atceltu pasūtījumu vai lauztu līgumu, lūdzu, sazināties ar Norwex. Pasūtījuma atcelšana vai līguma laušana stājas spēkā ar dienu, kad ir saņemts rakstisks iesniegums no Jums.

Zaudējumu risks

Visas mājaslapā iegādātās preces tiek piesaistītas pārvadājuma līgumam. Tas nozīmē, ka Jums ir jāpārliecinās vai pārvadātājs Jums nodod visas pasūtītās un apmaksātās preces.

Atbildības ierobežojumi

Nekādā gadījumā Norwex, tā meitas uzņēmumi, filiāles, licenciāri, pakalpojumu sniedzēji, darbinieki, aģenti, biroju vadītāji un/vai direktori nebūs atbildīgi par jebkāda veida kaitējumiem, jebkuras tiesību teorijas ietvaros, kas nāktu no vai būtu saistīti ar Jūsu izmantošanu vai nespēju izmantot tīmekļa vietni,  jebkādas ar to saistītas tīmekļa vietnes, jebkādu saturu tīmekļa vietnē vai šajās citās tīmekļa vietnēs, vai jebkādus pakalpojumus vai preces, kas iegūti no tīmekļa vietnes vai šīm citām tīmekļa vietnēm, ieskaitot jebkādus tiešus, netiešus, īpašus, gadījuma, izrietošus vai sodoša rakstura kaitējumus, tostarp, bet ne tikai, miesas bojājumus, sāpes un ciešanas, emocionālo diskomfortu, ieņēmumu zudumu, negūto peļņu, uzņēmējdarbības vai gaidāmo ietaupījumu zaudējumus, izmantošanas zudumu, nemateriālās vērtības zudumu, datu zudumu vai bojājumu, vai tos būtu izraisījušas neatļautas darbības (tai skaitā nolaidība), līguma laušana vai citi apstākļi, pat paredzamie.

Iepriekšminētais neietekmē nekādu atbildību, ko nevarētu izslēgt vai ierobežot saskaņā ar piemērojamiem likumiem.

Visas mājaslapā iegādātās preces tiek piesaistītas pārvadājuma līgumam. Tas nozīmē, ka Jums ir jāpārliecinās vai pārvadātājs Jums nodod visas pasūtītās un apmaksātās preces.

Atlīdzināšana

Jūs piekrītat aizstāvēt, atlīdzināt un sargāt no zaudējumu nodarīšanas Norwex, tā filiāles un licenciārus, kā arī viņu attiecīgos biroju vadītājus, direktorus, darbiniekus, darbuzņēmējus, aģentus, licenciārus un piegādātājus no un pret visām prasībām, saistībām, kaitējumiem, spriedumiem, piešķirumiem, zaudējumiem, izmaksām, izdevumiem vai nodevām (ieskaitot saprātīgus advokātu honorārus), kas rodas no šo Noteikumu pārkāpšanas vai no Jūsu (i) neatļautas Preču izmantošanas un/vai no (ii) Preču lietošanas citādi, nekā norādīts, citādāk, nekā skaidri atļauts šajos Noteikumos.

Preču atsaukšana

Norwex patur tiesības jebkurā laikā atsaukt jebkuru preci no šīs mājas lapas un / vai izdzēst vai mainīt jebkurus materiālus vai saturu šajā mājas lapā. Lai arī mēs vienmēr centīsimies apstrādāt visus pasūtījumus, var pastāvēt ārkārtēji apstākļi, kuru dēļ būsim spiesti atteikt pasūtījuma apstrādi. Norwex patur tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt apstrādi jebkuram pasūtījumam.

Garantija

Garantija saskaņā ar LR likumdošanu. Garantija nedarbojas, ja prece tiek lietota neievērojot lietošanas instrukciju.

Autortiesības un preču zīmes

Viss mājas lapas saturs (ieskaitot visas lejupielādes, informāciju, programmatūru, tekstus, displejus, katalogus, attēlus, video un audio) ir Norwex īpašums un to aizsargā ASV, Kanādas, Eiropas Savienības un starptautiskie likumi par autortiesībām, patentiem, preču zīmēm, komercnoslēpumiem, intelektuālo īpašumu, rūpniecības vai īpašuma tiesībām.

Jums ir atļauts izmantot tīmekļa vietni jūsu personīgajiem vai uzņēmējdarbības mērķiem.  Jūs nedrīkstat kopēt, modificēt, atvasināt, pārpublicēt, lejupielādēt  mājas lapā ievietotos materiālus bez Norwex rakstiskas piekrišanas.

Norwex Preču zīmes

 Norwex vārds, preču zīmes, Norwex logotips un visi saistītie nosaukumi un logotipi, preču un pakalpojumu nosaukumi un lozungi ir Norwex preču zīmes. Jūs nedrīkstat tās lietot bez Norwex rakstiskas atļaujas . 

Jūs varat izmantot tīmekļa vietni tikai likumīgiem mērķiem, un saskaņā ar šiem noteikumiem.

Mājas lapā norādītā e-pasta adrese tiks uzskatīta par piekrišanu saņemt informāciju par Norwex, izmantojot elektronisko komunikāciju.

Preču apraksti ir informatīvi, taču Norwex negarantē, ka prece atbildīs jūsu vajadzībām un vēlmēm! 

Jūs izmantojat šo vietni uz savu atbildību. Norwex patur tiesības pārtraukt  piekļuvi daļai vai visai vietnei jebkurā laikā. Norwex negarantē, ka vietne būs pieejama vai, ka jums būs nepārtraukta piekļuve vietnei.  Vietnē ievietotā informācija ir pieejama vispārējiem informatīviem nolūkiem. Norwex nevar garantēt, ka faili pieejami lejupielādei no interneta vai mājas lapas nesatur vīrusus vai citus destruktīvus kodus. Norwex nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies izmantojot šo vietni.

Intelektuāla īpašuma tiesības

Viss tīmekļa vietnes saturs (ieskaitot visas lejupielādes, informāciju, programmatūru, tekstu, attēlojumus, katalogus, attēlus, video un audio) un tās dizains, izlase un izkārtojums pieder Norwex vai tā licenciāriem, un tos aizsargā Amerikas Savienoto Valstu, Kanādas, Eiropas Savienības un starptautiskie likumi, kas attiecas uz autortiesībām, patentiem, preču zīmēm, komercnoslēpumiem un citām intelektuālā īpašuma, rūpnieciskajām vai īpašuma tiesībām.

Jums ir atļauts izmantot tīmekļa vietni Jūsu personīgajos vai likumīga biznesa nolūkos. Izņemot gadījumus, ko Norwex ir tieši autorizējis, Jūs nedrīkstat kopēt, modificēt, radīt atvasinātus darbus, publiski izrādīt vai spēlēt, pārpublicēt, lejupielādēt vai glabāt, vai pārraidīt jebkādus materiālus no mūsu tīmekļa vietnes, vai pašu tīmekļa vietni, bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas no Norwex katrā gadījumā.
Jūs nedrīkstat:
– Pārveidot jebkuru šajā tīmekļa vietnē pieejamo materiālu papīra vai digitālās kopijas; vai

– Izmantot jebkuras ilustrācijas, fotogrāfijas, video vai audio ierakstus vai jebkuras grafikas atsevišķi no pavadteksta;

– Dzēst vai mainīt jebkurus autortiesību, preču zīmju vai citus īpašuma norādījumus, kas ir uz šiem materiāliem.

Ja Jūs vēlaties jebkādā veidā izmantot jebkurus materiālus no tīmekļa vietnes, kas nav speciāli paredzēti izmantošanai publiski vai mārketinga nolūkos, vai citādi nekā iepriekš norādīts, lūgums prasīt atļauju rakstot uz: compliance@norwex.com
Ja Jūs izdrukājat, pārveidojat, lejupielādējat vai citādi izmantojat jebkuru tīmekļa vietnes daļu, pārkāpjot šos Noteikumus,  papildus visām citām mums pieejamajām likumīgajām tiesībām un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, Jūsu tiesības izmantot tīmekļa vietni tiks pārtrauktas nekavējoties, un Jums, pēc mūsu izvēles, būs jāatgriež vai jāiznīcina visas Jūsu izgatavotās materiālu kopijas.

Jums netiek nodotas nekādas tiesības, īpašumtiesības vai interese par vai uz tīmekļa vietni vai jebkādu timekļa vietnes saturu, un visas tiesības, kuras nav skaidri piešķirtas, patur Norwex un/vai tā licenciāri. Jebkāda tīmekļa vietnes izmantošana, kas nav skaidri atļauta šajos Noteikumos, ir šo Noteikumu pārkāpums un var pārkāpt autortiesību, preču zīmju un citus likumus.

Paldies, ka apmeklējat Norwex mājas lapu.

Kontaktinformācija: Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par šiem noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums:

e-pasts: norwexlatvia@norwex.com
SIA Norwex Baltic
Mazā Krasta 83, Rīga, LV-1003
Tel. +371 67816216